doanhnhanketnoi.vn
Online 16 | Đăng nhập
08-05-2020  55
Sở Tài chính TP.HCM kiến nghị ban hành bảng giá đất sát giá thị trường
 Đại diện Sở Tài chính TP.HCM kiến nghị nên ban hành bảng giá đất sát giá thị trường áp dụng cho tất cả các mục đích từ thu tiền sử dụng đất, thu các loại thuế, phí và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo đại diện Sở Tài chính, Nhà nước bỏ khung giá đất, để các địa phương xây dựng bảng giá đất sát giá thị trường áp dụng cho tất cả các mục đích từ thu tiền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và bồi thường đất.

Nếu lo người dân đóng thuế, phí cao quá thì giảm tỉ lệ thuế, phí xuống, ví dụ như lệ phí trước bạ là 0,5% thì giảm còn 0,1% giá trị nhà, đất… Như vậy, số tiền đóng thuế, phí sẽ như nhau nhưng khuyến khích người dân kê khai giá thật khi giao dịch nhà, đất.

Đặc biệt, cách làm này sẽ không có nhiều mức giá đất, pháp luật cũng không cần quy định nhiều phương pháp định giá đất và hạn chế thấp nhất rủi ro liên quan đến giá đất đai như thời gian qua.

Kiến nghị trên được đại diện Sở Tài chính đưa ra tại buổi khảo sát về tình hình thực hiện Luật đất đai đối với các sở ngành ngày 8-5 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Bạn hãy click thích trang này trên facebook.

© 2020 DoanhNhanKetNoi.vn - Chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giá trị
Thuộc PMV Corp, Tel:028.37.156.156, Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam