doanhnhanketnoi.vn
Online 25 | Đăng nhập
10-05-2020  219
Những chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho lĩnh vực du lịch
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng hợp và biên soạn những thông tin cơ bản về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch nhằm giúp các doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Đại dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp đã và đang bùng phát tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trước tình hình đó, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành và triển khai các chính sách, biện pháp hỗ trợ, trong đó có cả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Sở Du lịch thành phố đã tổng hợp và biên soạn công văn 541/SDL-VP  cung cấp  những thông tin cơ bản về các chính sách này.

Bạn hãy click thích trang này trên facebook.

© 2021 DoanhNhanKetNoi.vn - Chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giá trị
Thuộc PMV Corp, Tel: 081.262.7799 - 028.37.156.156, Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam