doanhnhanketnoi.vn
Online 44 | Đăng nhập
04-10-2020  19
Bộ GD&ĐT sắp công bố các TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Trong tháng 10/2020, Bộ GD&ĐT sẽ công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, công khai trên website moet.gov.vn.

Đây là một nội dung trong Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử tại Bộ GD&ĐT vừa được Bộ này ra quyết định ban hành.

Theo đó, ngay trong tháng 10 này, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, cũng như kế hoạch truyền thông việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Cũng trong tháng 10/2020, Văn phòng Bộ GD&ĐT chủ trì thực hiện thống kê, rà soát, đánh giá và lựa chọn các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử đáp ứng tiêu chí tại Điều 21 Nghị định 45/2020 của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GD&ĐT sẽ được công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ này trong tháng 10/2020 và sẽ được duy trì hàng năm.

Việc chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GD&ĐT ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử sẽ được hoàn thành trong quý IV/2020. Đây cũng là thời hạn mà Cục CNTT và Văn phòng Bộ cần xây dựng xong văn bản hướng dẫn cách thức tiếp nhận, xử lý kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GD&ĐT trên môi trường điện tử.

Trong quý cuối cùng của năm nay, Bộ GD&ĐT giao Cục CNTT chủ trì việc nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ. Việc này phải bảo đảm các tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật; yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu cũng như giải pháp xác thực, an toàn thông tin và phương thức thanh toán trực tuyến. Đồng thời, xây dựng, nâng cấp bổ sung các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ GD&ĐT theo quy định của Chính phủ. Tập huấn, đào tạo sử dụng, vận hành, khai thác việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT trên môi trường điện tử.

Kế hoạch của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị định 45/2020 cũng nêu rõ, ngay sau khi Hệ thống phần mềm được đưa vào khai thác, vận hành, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT có TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử sẽ tổ chức tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung, thống nhất.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, Bộ GD&ĐT cũng giao cho Cục CNTT và Văn phòng Bộ chủ trì việc xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ TTHC của Bộ và cung cấp bản sao điện tử; số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ đang còn hiệu lực từ văn bản giấy sang văn bản điện tử và ký số trên văn bản điện tử.

Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại Bộ GD&ĐT nhằm bảo đảm việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GD&ĐT trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý; bảo đảm sự bình đẳng, công khai, minh bạch và an toàn thông tin.

Kế hoạch cũng hướng tới mục đích tối đa hóa các bước thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GD&ĐT trên môi trường điện tử; xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình giải quyết TTHC và việc phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo chất lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Bạn hãy click thích trang này trên facebook.

© 2020 DoanhNhanKetNoi.vn - Chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giá trị
Thuộc PMV Corp, Tel:028.37.156.156, Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam