doanhnhanketnoi.vn
Online 43 | Đăng nhập
25-10-2010  1540
80% doanh nghiệp không biết đến các gói hỗ trợ của Chính phủ
Cả nước có hơn 524.200 doanh nghiệp, thì có khoảng hơn 400.000 doanh nghiệp không hề biết đến các gói hỗ trợ từ Chính phủ.Thông tin này là kết quả điều tra của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đưa ra.

Theo kết quả điều tra của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, cứ khoảng 2.000 doanh nghiệp thì có tới 80% không hề biết đến các gói hỗ trợ của Chính phủ. Như vậy, hiện cả nước có hơn 524.200 doanh nghiệp, với tỷ lệ như trên thì có thể có tới hơn 400.000 doanh nghiệp không biết đến các gói hỗ trợ của Chính phủ.

Các gói hỗ trợ của Chính phủ, nhất là dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm: hỗ trợ tài chính; mặt bằng sản xuất; công nghệ, trình độ kỹ thuật và trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực.

Đối với gói hỗ trợ tài chính, nhà nước khuyến khích thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng, tăng cường năng lực cho các tổ chức tài chính, phát triển quỹ doanh nghiệp vừa và nhỏ; trong đó, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ nắm vai trò chủ chốt trong gói hỗ trợ này. Gói hỗ trợ tài chính là các hình thức cho vay, bảo lãnh và hỗ trợ sau đầu tư đối với các dự án đầu tư tại vùng khó khăn thuộc danh mục dự án vay tín dụng đầu tư; cho vay ưu đãi hỗ trợ các dự án nhỏ nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động; cho vay ưu đãi đối với thương nhân vùng khó khăn.

Giải thích về nguyên nhân khoảng 80% doanh nghiệp không hề biết đến các gói hỗ trợ của Chính phủ, ông Hàn Mạnh Tiến - Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam cho biết, “Một trong các nguyên nhân dẫn đến việc các doanh nghiệp không biết đến các gói hỗ trợ của Chính phủ là thiếu thông tin. Chính vì vậy, cần thiết phải đưa các chương trình hỗ trợ này về một đầu mối và thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp, thông qua đó, thông tin kịp thời đến doanh nghiệp để hiện thực hóa các gói hỗ trợ tích cực này

Hiện nay, doanh nghiệp cả nước nói chung và đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng đang đối mặt với các thách thức cơ bản như thiếu hụt vốn, khó tiếp cận đất đai, mặt bằng; công nghệ kỹ thuật thì lạc hậu, năng lực quản trị kém, thị trường nhỏ, thiếu liên kết với các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó là những khó khăn từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, công tác trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn lơ là, thiếu kinh nghiệm, thủ tục pháp lý rườm rà, cách triển khai còn chậm, thông tin thiếu minh bạch.

Huyền Anh

Bạn hãy click thích trang này trên facebook.

© 2021 DoanhNhanKetNoi.vn - Chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giá trị
Thuộc PMV Corp, Tel: 081.262.7799 - 028.37.156.156, Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam