doanhnhanketnoi.vn
Online 39 | Đăng nhập
18-06-2010  1126
Sổ tay kinh doanh trái phiếu sẽ ra mắt vào tháng 7
Sổ tay kinh doanh trái phiếu là quyển cẩm nang giúp thành viên của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) nắm rõ phương pháp quản trị rủi ro, cách thức quản lý trong hoạt động kinh doanh trái phiếu.

Ngày 17/6, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) phối hợp với Công ty Tài chính quốc tế (IFC) đã tổ chức Hội thảo thuyết trình về Sổ tay quy trình giao dịch và quản lý rủi ro kinh doanh trái phiếu (dự thảo lần 2).

Theo ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Tổng Thư ký VBMA, ngay sau diễn đàn này, VBMA sẽ hoàn chỉnh bản dự thảo Sổ tay, để đảm bảo đến tháng 7 tới sẽ chính thức ban hành. Nội dung chính Sổ tay kinh doanh trái phiếu sẽ giúp các thành viên VBMA nắm rõ phương pháp quản trị rủi ro, cũng như cách thức quản lý chuyên nghiệp sau giao dịch trong hoạt động kinh doanh trái phiếu.

Sau khi được ban hành, Sổ tay quy trình giao dịch và quản lý rủi ro kinh doanh trái phiếu sẽ được VBMA phổ cập đến các hội viên trong tháng 8/2010. Các hoạt động trên nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật của Công ty Tài chính quốc tế dành cho VBMA.

Thanh Huyền

Bạn hãy click thích trang này trên facebook.

© 2021 DoanhNhanKetNoi.vn - Chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giá trị
Thuộc PMV Corp, Tel: 081.262.7799 - 028.37.156.156, Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam